Tin tức - sự kiện

UBND thành phố triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý IV năm 2020

Cập nhật: 25/11/2020 10:29

(Đính kèm Công văn số 7440/UBND-GT2)