CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 28/09/2018 05:48

Hải Phòng: Thanh tra thành phố đứng đầu chỉ số cải cách hành chính năm 2017

(Thanh tra) - Sáng 27/9, tại phiên họp thường kỳ trực tuyến tháng 9/2018, UBND thành phố Hải Phòng đã công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các sở, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn.

 

Cán bộ thanh tra TP Hải Phòng kiểm tra Văn phòng Thanh tra thực hiện cơ chế một cửa

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng Nguyễn Thị Thu cho biết, để triển khai đánh giá xác định chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ngành, UBND các quận, huyện, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố sửa đổi, điều chỉnh và ban hành bộ chỉ số chấm điểm.

Tổng điểm chỉ số CCHC thành phố là 100 điểm, trong đó điểm thẩm định theo các tiêu chí là 60 điểm, điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức là 20 điểm và điểm điều tra xã hội học là 20 điểm.

Năm 2017, có 3 điểm mới là bổ sung điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và sử dụng kết quả đó là một trong 3 nội dung đánh giá của chỉ số CCHC.

Qua đó, đã khắc phục được những hạn chế trong năm 2016, điểm điều tra xã hội học giảm từ 40 xuống 20 điểm; bộ chỉ số năm 2017 đã hoàn thiện các tiêu chí đánh giá theo hướng định lượng và phù hợp hơn, đồng thời tiếp cận các tiêu chí trong bộ chỉ số của Trung ương năm 2017.

Quá trình chấm điểm theo các tiêu chí trong bộ chỉ số được thực hiện trên cơ sở bộ chỉ số, các đơn vị tự chấm điểm sau đó gửi về Sở Nội vụ tổng hợp để gửi các thành viên Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) thực hiện việc đánh giá.

Trên cơ sở tổng hợp các kết quả thẩm định, điều tra xã hội học và đo lường sự hài lòng, HĐTĐ thành phố về chỉ số CCHC đã họp, thống nhất các nội dung trình UBND thành phố phê duyệt.

Ngày 14/9/2018, UBND thành phố đã có Quyết định số 2402/QĐ-UBND phê duyệt và công bố chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện.

Đối với khối sở, ban, ngành, năm 2017 có 13 đơn vị đạt tổng điểm trên 80 điểm, 6 đơn vị đạt tổng điểm từ 70 - dưới 80 điểm, 1 đơn vị dưới 70 điểm.

Năm 2017, Thanh tra thành phố đứng đầu khối với tổng điểm 84,36 điểm, Văn phòng UBND thành phố xếp thứ hai với 84,32 điểm, Sở Ngoại vụ đứng thứ 3 với 83,73 điểm.

Tiếp theo là các đơn vị: Sở Tư pháp 83,6 điểm, Sở Khoa học và Công nghệ 83,46 điểm, Sở Nội vụ 83,18 điểm, Sở Giao thông Vận tải 82,75 điểm, Sở Thông tin và Truyền thông 82,75 điểm, Sở Y tế 81,3 điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo 81,09 điểm, Sở Tài chính 80,51 điểm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội 80,43 điểm, Sở Du lịch 80,24 điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường 80,06 điểm, Sở Văn hóa và Thể thao 78,27 điểm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 75,36 điểm, Sở Công Thương 74,76 điểm, Sở Kế hoạch và Đầu tư 74,45 điểm, Sở Xây dựng 70,12 điểm, Ban quản lý khu kinh tế 67,32 điểm.

Đối với khối quận, huyện, năm 2017 có 10 đơn vị đạt tổng điểm trên 80 điểm, có 4 đơn vị đạt tổng điểm dưới 80 điểm, không có đơn vị đạt tổng điểm dưới 70 điểm. Điểm trung bình năm 2017 của khối quận, huyện là 81,34 điểm, tăng 3,93 điểm so với điểm trung bình của năm 2016.

Năm 2017, quận Hồng Bàng tiếp tục đứng thứ nhất với 85,96 điểm; quận Ngô Quyền đứng thứ hai với 85,84 điểm; quận Hải An đứng thứ ba với 84,6 điểm.

Tiếp theo là các địa phương: Quận Dương Kinh 83,32 điểm, huyện Kiến Thụy 83 điểm, quận Lê Chân 82,83 điểm, quận Kiến An 82,08 điểm, huyện Thủy Nguyên 81,84 điểm, quận Đồ Sơn 81,81 điểm, huyện Tiên Lãng 81,36 điểm, huyện Cát Hải 79,42 điểm, huyện Vĩnh Bảo 79,08 điểm, huyện An Lão 73,8 điểm, huyện An Dương 73,59 điểm.

Do các đơn vị đã có sự quan tâm hơn đến công tác CCHC và có sự thay đổi về tiêu chí cơ cấu điểm nên nhìn chung điểm chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ngành, quận, huyện đều cao hơn so với năm 2016.

Năm 2017, các đơn vị chủ yếu bị trừ điểm ở 3 tiêu chí: Thực hiện nhiệm vụ được UBND giao (chỉ có Văn phòng UBND thành phố đạt điểm tối đa), cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (chỉ có Sở Khoa học và Công nghệ đạt điểm tối đa) và thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hai nội dung cuối bị trừ điểm cũng là hai nội dung Hải Phòng bị Trung ương trừ nhiều điểm nhất trong chỉ số CCHC năm 2017.

 

Bộ phận Một cửa quận Hồng Bàng được nhiều đơn vị đến tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm

Tại kỳ họp trực tuyến, Chủ tịch UBND thành phố hoan nghênh Thanh tra thành phố và UBND quận Hồng Bàng đã dẫn đầu hai khối sở, ngành, quận, huyện; đồng thời đề nghị các đơn vị có điểm số thấp cần phấn đấu cải thiện điểm số và thứ hạng trong năm 2018.

Năm 2017, thành phố Hải Phòng xếp thứ 5 về chỉ số CCHC, trong khi 4 năm liền trước đó xếp thứ 2 toàn quốc.

Vì vậy, trong năm 2018, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục CCHC thực chất, cải thiện điểm số để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tổ chức tuyên truyền kết quả chỉ số CCHC để nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện CCHC, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó đề ra các biện pháp, giải pháp cần thiết trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm.

Kim Thành

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn