CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 04/10/2018 22:00

Phải đi vào thực tiễn, tránh triển khai hình thức

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình, tại buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, công vụ, công chức, năm 2018 tại Thanh tra thành phố, sáng ngày 3/10.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: KT

Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn Hải Bình cho biết: Từ ngày 1/1/2017 đến 31/8/2018, Thanh tra thành phố đã tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận Một cửa đạt 441/441 hồ sơ thủ tục hành chính.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra thành phố được giao 287 nhiệm vụ, đã hoàn thành 256 nhiệm vụ (đạt 89,2%), hoàn thành đúng hạn 203 nhiệm vụ (đạt 70,7%), hoàn thành quá hạn 53 nhiệm vụ (chiếm 18,4%), đang thực hiện 31 nhiệm vụ.

Thanh tra thành phố đang điều hành quản lý điện tử 100% văn bản đi và đến, hiện nay không sử dụng bản giấy; lịch làm việc của cán bộ, công chức đều được phân công trên hệ thống điện tử.

Các phòng chuyên môn đã chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ, xây dựng lịch, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc.

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra thành phố đã ban hành 6 kế hoạch, 6 quyết định, 8 báo cáo về chỉ đạo, triển khai công tác CCHC, kỷ cương công vụ và nhiều công văn làm hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, chỉnh trang cơ sở vật chất, văn hóa, văn minh công sở,..

Để thực hiện tốt Quyết định số 3538/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước, Thanh tra thành phố đã cụ thể hóa theo chức năng nhiệm vụ được giao vào tình hình thực tế tại cơ quan, đã đề ra 7 nội dung và 42 nhiệm vụ về CCHC năm 2018. Trong đó, đã hoàn thành 12 nhiệm vụ, đảm bảo đúng thời gian thực hiện, các nhiệm vụ được giao sẽ hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn Hải Bình cho biết: Thanh tra thành phố hiện đang sử dụng 39/42 biên chế được UBND giao năm 2018, không có lao động hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ, không có lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế.

Sau khi nghe báo cáo của Thanh tra thành phố cũng như ý kiến phát biểu bổ sung của các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình, hoan nghênh những kết quả đã đạt được của Thanh tra thành phố, trong công tác CCHC Nhà nước, công vụ, công chức 9 tháng năm 2018, đã góp phần nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; qua đó, đã tạo được sự đồng thuận lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình yêu cầu: Thanh tra thành phố cần tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

Tăng cường kiểm tra đôn đốc các đơn vị, địa phương giải quyết theo thẩm quyền các công trình lớn, dự án trọng điểm của thành phố; kiểm tra, rà soát lại trình tự thực hiện công việc Ban Tiếp dân của Văn phòng UBND thành phố, qua đó, báo cáo lại với UBND thành phố trong tháng 10.

Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Thanh tra thành phố tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá, xem xét lại hạ tầng kỹ thuật trong vận hành Văn phòng Điện tử; đặc biệt quan tâm đến vấn đề quy định ISO trong công việc; phải đi vào thực tiễn, tránh tình trạng triển khai hình thức.

Kim Thành - Báo Thanh tra

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn